Conf. univ. dr., Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest Timișoara

Delia Vîrgă

Delia Vîrgă este doctor în psihologie, psiholog principal în psihologia muncii și organizațională. Expertiza profesională include evaluarea psihologică în domeniul resurselor umane, diagnoză organizațională şi intervenţiile din sfera sănătății ocupaționale în organizații. Pe langă o solidă experiență în consultanță organizațională, are și o activitate academică prestigioasă.

Este conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Psihologie, coordonator de doctorat şi autor/co-autor a peste 40 de studii publicate în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate.

Este director al Departamentului de Psihologie din FSP a Universității de Vest din Timișoara şi fost preşedinte al Asociaţiei de Psihologie Industrială/Organizațională din România (APIO), este membră în Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din Romania și a Asociației Psihologilor din Romania (APR). Este membră și a asociațiilor profesionale internaționale: EAWOP (European Association for Work and Organizational Psychology) și EAOHP (European Academy of Occupational Health Psychology).